תקנון אתר

תקנון אתר על הגובה

מבוא

אתר האינטרנט https://alhagova.co.il (להלן: "האתר") פועל כחנות מקוונת לרכישת שירותי הפקה מגוונים, לרבות הפקת מסיבת סידור,סדנאות שוקולד ועוד.

השימוש באתר כפוף לתנאי תקנון זה (להלן: "התקנון").

הגדרות

  • "האתר" – אתר האינטרנט https://alhagova.co.il/.
  • "החברה" – על הגובה.
  • "הלקוח" – כל אדם או תאגיד המעוניין לרכוש שירותי הפקה באמצעות האתר.
  • "השירותים" – שירותי הפקה המוצעים לרכישה באתר.

הזמנת שירותים

הזמנת שירותים באתר נעשית באמצעות מילוי טופס הזמנה מקוון.

הלקוח יידרש למסור בטופס ההזמנה את הפרטים הבאים:

  • שם מלא
  • כתובת דואר אלקטרוני
  • מספר טלפון
  • פרטי ההזמנה (סוג השירות, פרטי הלקוח, פרטי ההפקה, וכו')

לאחר מילוי טופס ההזמנה, החברה תשלח ללקוח אישור הזמנה לכתובת הדוא"ל שהוזנה.

תשלום

התשלום עבור השירותים יבוצע באמצעות צ'ק או העברה בנקאית.

במקרה של העברה בנקאית, הלקוח נדרש להעביר את התשלום לחשבון הבנק של החברה עד שוטף 30 ממועד הפעילות.

אספקת השירותים

החברה תבצע את השירותים בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה.

החברה תעשה כל מאמץ לספק את השירותים במועד המוסכם, אולם היא אינה מתחייבת למועד מסוים.

החברה תהיה רשאית להאריך את המועד לספק את השירותים, בהתאם לנסיבות.

ביטול עסקה

הלקוח רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים ממועד אישור ההזמנה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

במקרה של ביטול עסקה, החברה תחזיר ללקוח את מלוא התשלום ששולם, בניכוי דמי ביטול בסך 5% מסכום העסקה.

אחריות

החברה תהא אחראית לטיב השירותים המסופקים על ידה.

במידה והשירותים לא יהיו תקינים, הלקוח יהיה רשאי לתבוע מהחברה פיצוי בגין הנזק שנגרם לו.

החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה מהשימוש בשירותים.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בשירותים שייכות לחברה בלבד.

הלקוח אינו רשאי להעתיק, לשעתק, להפיץ, או לעשות כל שימוש אחר בשירותים, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים, סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו.

שינויים בתקנון

החברה רשאית לשנות את תקנון זה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

השינויים יפורסמו באתר החברה.

התקשרות

לשאלות ו/או בקשות, ניתן לפנות לחברה באמצעות טופס יצירת קשר באתר, או בטלפון 052-6877026

תפריט נגישות